no en

BIOKULL

Oplandske Bioenergi har som første Norske biokull produsent oppnådd European Biochar Certificate. Biokull fra Obio er klasifisert som "EBC grade feedchar" som er den høyeste klassen med meget strenge krav til kvalitet på biokullet, at det brukes bærekraftig råstoff og at produksjonsprosessen er miljøvennlig.   

Produkter
Obio – agro

Jordforbedrer

Brukt riktig vil biokull over tid gi økte avlinger. Biokull gir en mer porøs jordstruktur og bedre vokseforhold for jordliv. I tillegg fungerer biokull som en svamp for vann og næringsstoffer som gjør det godt egnet å blande inn i gjødsel. Biokull er den enkelste måten å øke karboninnholdet i jorda. I tillegg til å lagre karbon i jorda bidrar biokull til redusert utslippet av lystgass (N2O) som er den tredje viktigste klimagassen fra landbruket.


Hvordan bruke biokull som jordforbedrer

  • Bland 1-2 m3 biokull per 100 m3 blautgjødsel. Rør godt inn før spredning gjerne en dag eller to før utkjøring. Kan brukes både på eng og åpen åker.

 

  • Spre 4 til 5 m3 biokull per dekar på åpen åker. Kan spres med kalkvogn eller tørrgjødselvogn. Spør etter biokull med ekstra tilsatt vann for å unngå støving. Lad gjerne biokullet før det spres, spør oss om råd.

 

  • I kompost brukes biokull i 5 -10 % per volum. Biokullet fremmer koposteringen, reduserer utslipp og næringstap. Dette gir en mer næringsrik kompost.

 

Eurofins test OBIO-Agro

Flygeblad OBIO-Agro  

 

Distribusjon

Biokull distribueres  primært i storsekk a 1,55 m3. Ved større ordre kan vi levere biokull i 35 liters sekker. Hos våre forhandlere selges 35 liters småsekker. Vi ordner frakt om du ikke ønsker å hente selv. Skriv e-post til einar@obio.no eller ring 90 19 22 60 Vi gir råd om hvordan du kan bruke biokull og hvordan du sikrer best mulig resultat.

 

Strand og Norgesforkjeden forhandler OBIO forkull og OBIO Agro. Ta kontakt med din kontakt i Strand og spør etter biokull eller ring 62 35 15 00 OBIO forkull forhandles under merkenavnet Attåt biokull

 

Felleskjøpet Rogaland Agder - Bondekompaniet forhandler OBIOForkull og OBIO Agro. Ta kontakt med med din kontakt i FKRA eller ring 994 30 640. I FKRA sin nettbutikk Bondekompaniet kan man bestille OBIO sine merkevarer gå til www.bondekompatiet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Obio - fórkull

Husdyr spiser store mengder fór hver dag.  De store mengdene gir ofte en anstrengt tarm som kan gi diare. Dersom husdyra får tilgang til litt biokull avlastes tarmen som gir fastere avføring og økt trivsel. Balanse i tarmen gir roligere dyr og et bedre miljø i bingen. I tillegg vil biokull redusere luktproblem både i lagertank og i fjøs. Biokull brytes ikke ned i tarmen. Etter at det har passert tarm er det  ladet med næringstoffer tilgjngelig for planter. Husdyrgjødsel med biokull har forbedret gjødselverdi.  Metan fra drøvtyggere gir er en stor belastning i klimaregnskapet. Det forskes på om biokull som fortilsetning binder noe av metangassen fra drøvtyggernes avanserte fordøyelse. Det er ikke bevist men flere rapporter hevder biokull reduserer metan utslipp fra ku, sau og geit.

 

Hvordan bruke biokull i fjøset.

 

  • OBIO- forkull har meget positiv effekt på å forebygge diare ved avvenning av smågris. Biokulllet tildeles i eller over foret. Start tildeling en dag eller to før de tas fra fortsett så i 10 til 14 dager. Blander du foret selv så bruk 15 kg per tonn for. Tildeler du manuelt så bruk 12 ml per 10 kg gris.
  • Biokull av fórkvalitet kan brukes til alle husdyr. Sett opp ei tro og la de plukke det de trenger selv. Da regulerer de egen fordøyelse. Dette fungerer godt for kalv, lam og kje. Sjølplukk fungerer også for ku, sau og geit
  • Fórkull er et effektivt rote og aktiveringsmateriale for gris og fjørfe. Bland det i strøet eller spre noen liter daglig i bingen. Gris elsker å rote i biokull og ser ut til at tilgang redusere halebiting. Biokull binder ammoniakk og reduserer lukt.
  • Fórkull kan også blandes inn i talle og strø til storfe og småfe. Biokullet bedrer innemiljø og øker gjødselverdien av talla. Bruk 5 - 10 % biokull per volum strø.

Feltforsøk

Obio har gjennomført 22 feltforsøk der biokull tilsettes i kraftforet eller er strødd oppå foret. Feltforsøkene ble gjennomført i samarbeid med Strand Unikorn AS (Norgesforkjeden), Tine SA, Nortura SA og Innlandet Bondelag. Feltforsøk på smågris ved avvenning ga svært positive resultat. Vi oppnådde økt tilvekst og lavere dødlighet. Videre hadde vi positive resultat på slaktegris og kalkun. Forsøkene med biokull i kraftforet til kylling ga varierende resultat. Feltforsøkene med å blande biokull i melkeerstatning til kalv har vi høye forventninger til. Vi har derfor engasjert Nord Universitet til å utføre utvida fletforsøk som en masteroppgave. Forsøk på å binde metan med biokull i vomma til drøvtyggere ga ikke ønska resultat.  Prosjektet er støttet av Innlandet Fylkeskommune

 

Distribusjon

Biokull distribueres i storsekk a 1,55 m3 direkte fra Oplandske. Våre forhandlere lagerfører 35 liters småsekk. Vi ordner frakt om du ikke ønsker å hente selv. Skriv e-post til einar@oplandske.no eller ring 90 19 22 60. Vi gir råd om hvordan hvordan du kan bruke biokull i fjøset.

 

Strand og Norgesforkjeden er Oplandske sin partner på utvikling av biokull som tilskuddsfór. Strand fører Obio-forkull under merkenavnet Attåt. Ta kontakt med din salgsrepresentant og spør etter biokull eller ring     62 35 15 00 

 

 Felleskjøpet Rogaland Agder - Bondekompaniet forhandler OBIOForkull og OBIO Agro. Ta kontakt med med din kontakt i FKRA eller ring 994 30 640. FKRA sin nettbutikk Bondekompaniet forhandler OBIO sine produkter gå til www.bondekompaniet.no

 

 

 


Sjølplukk av biokull hjelper dyra å regulere magen

 

 

Griser elsker biokull som rotemateriale 

 

 Biokull i strø og aktivitetsmateriale regulerer fuktighet og binder ammoniakk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obio - urban

 

Rotvenlig forsterkningsjord

 

I Stocholm har bygartner Bjørn Embren over 20 år utviklet en metode for å etablere trær og vekstbed med bruk av spesielle jorblandinger som inneholder biokull. Ved  bruk av  metoden rotvenlige forsterkningsjorden vil trær kunne etableres i gater med mye trafikk uten at det går ut over røttenes utvikling. Videre vil biokullet bidra til å ta opp overflatevann ved styrtregn. Dette betyr mindre rør og annen infrastruktur for å håndtere flom.  Ved lengre tørkeperioder vil biokull forsyne røttene med vann lagret i biokullets porøse struktur. Biokull brukes også i regnbed med blomster og busker på samme måte. I tillegg til vesktevne og overlevelse av grønne lunger i byen kommer klimagevinsten. Etablering av trær innebærer mange kubikk biokull som vil gi utslag på klimaregnskapet til et prosjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocrete, klimakompenserte betongelement

 

 

Obio AS har gjennom et sammarbeid med ConForm AS, Snøhetta AS, Skanska AS,  NTNU, Norsk Biokullnettverk og med støtte fra Innovasjon Norge utviklet verdens første klimapositive betongelement.  Det er vanskelig å finne fullgode erstatninger for betong i bygindustrien. Prosjektet har derfor fokusert på å gjøre betongen klimavennlig. Ved å ta treavfall fra byggeplassen og lage biokull fremfor å forbrenne, reduseres mengden CO2 i atmosfæren. Ved å tilsette 72 kg biokull per tonn betong, kompenseres betongmaterialets karbonavtrykk. Biocrete er støpt ut i etasjehøye massive betongelement som  tilfredstiller krav til styrkeegenskaper.


Dersom du ønsker mer informasjon om Biocrete kan følgende personer kontaktes:

 

Obio AS - Einar Stuve

Snøhetta AS - Carsten Løddesøl

Skanska AS -  Sverre Smeplass

Con-Form AS - Bjørn Ole Rasmussen

 Planting av kastanjetre i Bygdøy Alé med rotvenlig forsterkningsjord med bruk av biokull i anleggsjord fra Norges Jord 

 

 

Skisse av rotvenlig forsterkningsjord i hehnhold til Stocholmsmetoden

 

 

 

Utstøping av veggelement (Foto Ketil Jacobsen)