noen

KUNNSKAPSBANK

Det foregår svært mye forskning og utvikling med fokus på biokull. Forskningen skjer globalt og innefor mange fagfelt. Det gjelder teknisk forskning om pyrolyse og om bruk av biokull innen svært mange områder. Biokull brukt som en jordforbedrer har vært og er et svært sentralt tema. På tross av mye forskning har man fortsatt problemer med å forklare samspillet mellom planterøtter, jordliv og biokull. Biokull som fortilsetting er mindre belyst og minst like komplisert. Det er svært mange faktorer som påvirker disse biologiske prosessene. Spørsmål rundt biokull som klimatiltak er bedre belyst og forståelsen større.

 

Vi i Oplandske er opptatt av å bygge kunnskap og i det følgende deler vi noen av de sentrale artiklene og noen slides som dere kan se på.