no en

TEKNOLOGI

Obio AS har bygget Norges første industrielle pyrolyseanlegg på Rudshøgda i Ringsaker kommune. Vi har lagt vekt på å bygge et robust anlegg som skal kunne produsere biokull av høy kvalitet, men med basis i biomasse av ulik kvalitet.  Vi har stor lagerhall og automatisk mating til et kombinert bufferlager og mikseenhet for biomasse. Deretter skrus biomassen inn på tørka. Vi har lagt mye penger i en god tørke som fjerner fukt mer effektivt enn en pyrolysemaskin. Råstoffet klart for pyrolyse har en meget jevn fuktighet og konsistens. Dette danner grunnlaget for den meget høye kvaliteten vi har på vårt biokull.

 

Karboninnhold - 91 %

Spesifik overflateareal - 413 m2/g

H/C forholdstall - 0,33

pH - 8,3

PAH 8 - 0,3 g/kg tv

 

 

Dette kvalifiserer for EBC Feedchar kvalitet

 

Etter tørke transporteres biomassen til pyrolysemaskin. 

Pyrolysemaskinen skal produsere ca 350 tonn biokull per år. Den gir ca 450 kW restvarme som distribueres i Eidsiva Bioenergi sitt fjernvarmenett på Rudshøgda. Biokullet embaleres så i storsekker på 1,55 m3. Obio kan også tilby biokull i 35 liters sekker. 

Pyrolysemaskin på Rudshøgda

 

Biokullet pakkes i storsekk på 1,55 m3