noen

OM OSS

 

Oplandske Bioenergi ble stiftet i 2006. Det var gardbrukere og skogeiere i Gjøvik og Stange som fant sammen og stiftet selskapet. Selskapets gründere gjennomførte flere emisjoner og fikk tidlig Glommen Mjøsen Skog, Hedalm og Eidsiva Bioenergi med på eiersiden. Denne eierkonstelasjonen har vært stabil frem til i dag. I 2008 ble det fyrt opp i det første bioenergi anlegget.  Det har vært vekst i alle år etter med bygging av nye anlegg og påkobling av nye kunder på eksisterende anlegg. Selskapet har i dag 3 dampkjeler som leverer prosessdamp til næringsmiddelindustri og vaskeri. Vi har to konsesjoner med tilknytningsplikt. Et anlegg som leverer varmt vann til prosessindustri og 17 nærvarmeanlegg der en eller som oftes noen få kunder er koblet på energisentralen. 

 

Selskapet har tre ansatte i hel stilling. Våre lokale driftere bor nær anleggene og har ansvar for vedlikehold og rykker ut dersom det oppstår tekniske utfordringer. Vi leier inn regnskap og IT tjenester av Skogbrukets Servicesenter AS. Oplandske Bioenergi leier kontorlokaler av Skogkurs på Biri.