no en

Obio AS har produsert biokull av høy kvalitet i Norges første komersielle pyrolysefabrikk siden januar i 2021.  OBIOkull inneholder over 90 % rent karbon med en poreoverflate på 400 m2 per gram. OBIOkull har lavt innhold av tungmetaller. I OBIOkull er karbonmolekylene gjennompyrolysert og tett bundet til hverandre. OBIOkull er derfor inert og brytes ikke ned over tid. Karbonet i OBIOkull vil vare i flere tusen år.

 

OBIOkull brukes som tilskuddsfór til husdyr. Det høye karboninnholdet og de store poreoverflatene binder toksiner i tarmen og avlaster fordøyelsen til dyra. "GODT FOR DYRA"

 

OBIOkull burkes som jordforbedrer i lanbruk, ved produksjon av anleggsjord og i kompostering. De store poreoverflatene øker jordas evne til å holde på vann og næringstoffer. I tillegg stimulerer OBIOkull til et rikt og robust jordliv. "GODT FOR JORDA"

 

Fotosyntesen bruker store mengder CO2 når trær vokser. OBIOkull er produsert av flis fra døde grantrær, som ikke kan benyttes i treindustrien. Ute i naturen vil døde grantrær raskt brytes ned og CO2 blir frigjort. Ved å lage biokull av tørrgrana låser vi CO2 fra atmosfæren i karbonet. Dette karbonet lagres permanent i jord. Biokull er dermed karbonfangst og lagring i praksis. "GODT FOR KLIMA"

Obio AS har opparbeidet betydelig kompetanse på bruk av biokull. Vi har gjennom egne feltforsøk og i sammarbeid med kunder, som bruker biokull, høstet praktisk erfaring om hvordan biokull best kan brukes. Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne til å komme igang. 

 

Fra 2023 har biokull kommet inn som et tiltak bønder kan søke støtte til gjennom de Regionale miljøprogram  (RMP). Dette gjelder for fylkene, Innlandet, Trøndelag, Rogaland og Vestfold Telemark.