noen

Aksjene i Oplandske Bioenergi er solgt til Solør Bioenergi Varme AS. Sammtidig virksomhetsoverføres 5 av de 23 biovarmeanleggene til Eidsiva Bioenergi AS. Pyrolyse og biokull virksomheten virksomhetsoverføres til Obio AS (selskap under etablering). Salget innebærer at driften av biovarmevirksomheten videreføres hos en av de to største bioenergi leverandører i Norge. Biokullvirksomheten utvikles videre i et  nytt selskap, der målet er å bli en ledende aktør i denne unge, men spennende bransjen.

Obio AS har siden januar 2021 produsert biokull og varme i Norges første komersielle pyrolyseanlegg. Obio har opparbeidet betydelig kompetanse på produksjon -og bruk av biokull. Obio - kull er Europas reneste biokull med mange spennende bruksegenskaper. 

Flis, grot og andre sidestrømmer fra skog- og landbruk er biomasse som bygges ved fotosyntese. Vann, solenergi og CO2 fra atmosfæren er byggesteinene. Pyrolyse er en industriell prosess der biomasse omdannes til biokull. Biokull fra vår pyrolysefabrikk inneholder over 90 % rent karbon.  Biokull kan lagres i flere hundre år i jord. Ved å fremstille biokull, og lagre det, fjerner vi CO2 fra atmosfæren slik at klimaeffekten blir positiv.  I vår bioenergi aktivitet forbrenner vi biomassen og produserer klimanøytral varme