noen

BIOENERGI

Oplandske Bioenergi utvikler bioenergiprosjekter, bygger og drifter energisentraler og distribusjonsnett. Vi finansierer prosjektene og inngår langsiktige leveransekontrakter med kundene. Vi leverer termisk energi i form av fjernvarme, nærvarme eller prosessdamp. Alle anleggene fyres med kortreist skogsflis som grunnlast. Bioenergi er en klimanøytral kilde til termisk energi. 

 

Oplandske Bioenergi har 24 energisentraler inkludert den nye pyrolysefabrikken. Vi leverer ca 60 GWh med termisk energi til 125 kunder på Østlandet.

 

 

  

Anlegg          Kontaktperson
Generelt om driften og anleggene Tord K. Rindal
   900 86 377
Tine Tretten  Tord K. Rindal
   900 86 377
Jørstadmoen - Jorekstad  Jørgen Ouren
   908 88 878
Skogplanter Østnorge og Biri U-Skole  Tord K. Rindal
   900 86 377
 Biri senter  Vebjørn Dybvik
   458 65 480
 Honne  Tord K. Rindal
   900 86 377
Rudshøgda (dampkjel og pyrolyse)  Vebjørn Dybvik
   458 65 480
Hernes Institutt  Even Løken
   906 98 081
Blæstad (HINN)  Ola Sæhlie
   917 40 763
Løten  Terje Olsrud
   951 07 680
Raufoss syd  Ole Peder Hubred
   971 14 149
Solør  videregående skole avd Våler   Even Dæhlin
   924 21099
Marka  Bioland
   61 60 47 60
Langset  Bioland
   61 60 47 60
Eidsvoll (Sundet)  Ola Marius Braathen
   915 21059
Eidsvoll verk  Bioland

 

 61 60 47 60
Hallingby  Bioland
   61 60 47 60
Spenncon (Hensmoen)  Bioland
   61 60 47 60
Jevnaker  Vakttelefon
   991 16 675
Austjord  Bioland
   61 60 47 60
Haugsbygd  Bioland
   61 60 47 60
Sokna  Bioland
   61 60 47 60
Øverland  Kurt Oppdøl 
   943 10 897
Hemnes  Arne Strømstad
   908 56 459

 

Dersom du har et termisk energibehov og har adresse i nærheten av en av våre energisentraler, ta kontakt og  vi kan vurdere påkobling til din lokale varmesentral. Oplandske Bioenergi kan også bygge nye anlegg. Kontakt  oss og vi gjør en kostnadsfri vurdering av prospektet. Dersom forholdene ligger til rette kan Oplandske utvikle nye anlegg og drifte disse.